Vernehmlassungsverfahren

helvetisches Ritual oder modernes partizipatorisches Instrument der Konkordanzdemokratie?

  • Autor/Autorin: Hanna Muralt-Müller
  • Beitragsarten: Wissenschaftliche Beiträge
  • DOI: 10.38023/42c733e1-b027-4133-aa6e-5974a33145fd
  • Zitiervorschlag: Hanna Muralt-Müller, Vernehmlassungsverfahren, in: LeGes 8 (1997) 2
Seite: /
Loading page ...